skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Vzdelávanie>Realizované>Konferencie

7. slovenská konferencia s prof. Revenkom - vyhodnotenie

V dňoch 22. - 25. 1. 2015 naša Slovenska Skenar Akadémia zorganizovala 7. Slovenskú Skenar konferenciu v Bratislave.

1. časť – TERAPIE A HOSPITÁCIE.Lliečenie našich malých pacientov, prebiehalo od 22. – 23. 1. 2015. Prof. A. Revenko počas 4 dní poskytol 40 terapii. Cez jeho ruky a skenar prešlo 22 pacientov. Na terapiách mali možnosť hospitovať aj študenti našej Skenar Akadémie, skenarterapeuti a učiť sa špecifické metódy Prof. A. Revenka.

2. časť – PRAKTICKÝ SEMINÁR sa konal 24. - 25. 1. 2015. Počas týchto dvoch dní Prof. Revenko ošetril najťažšie prípady detí s neurologickými ochoreniami za prítomnosti skenarterapeutov z Čiech a Slovenska. Mali sme možnosť sledovať spôsob liečenia Prof. Revenka, naučiť sa špeciálne liečebné postupy, pozorovať reakcie pacientov na terapiu, Prof. Revenko nás učil ako vyberať metódy, nahliadli sme aj do filozofie skenarterapie.

Prof. Revenko počas terapií používal profesionálny skenar aj homeskenar. Ukázal skenarterapeutom aj rodičom našich malých pacientov novú dimenziu použitia homeskenaru. O krásnu atmosféru na prednáške sa postaralo 20 skenarterapeutov z Čiech a Slovenska.

Počas celej konferencie sa o preklad postarala MUDr. Natália Sabová, ktorá svojim profesionálnym prístupom prispela k vysokej kvalite konferencie.

Všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii konferencie veľmi pekne ďakujeme.

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.