skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Vzdelávanie>Realizované>Home Skenar

Školenie Home skenar 25.-26.6.2016 s MUDr. N. Sabovou a Mgr.Máriou Benedikovou

Školenie: HOME skenar školenie 25.-26.6.2016

LEKTOR: MUDr.N.Sabová, Mgr.M.Benediková

TERMÍN: 25. - 26.6.2016

MIESTO: Narcisova 5, Centrum Rafael,Bratislava

ČAS: 9.00-18.00

CENA ŠKOLENIA: 420 eur (platba zálohy školenia do 10.6.2016: 200€ bankovým prevodom).

CENA HOMEskenaru: 500eur (platba do 10.6.2016.: 500€ bankovým prevodom).

CENA PROFIskenaru: 2000eur (platba do 10.6.2016 2000eur bankovým prevodom).

BANKOVÉ SPOJENIE: SK18 0200 0000 0028 8335 5954

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno a priezvisko. Účastník sa zaslaním prihlášky zaväzuje uhradiť zálohu za prednášku aj v prípade, ak sa na seminári z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní.

Obed aj občerstvenie je zabezpečené.

Prineste si so sebou písacie potreby, košelu alebo mikinu, ktorá má zapínanie vpredu a prezúvky.

Na školení sa naučíte základné techniky, dostanete batériu špeciálnych techník a návod ako ich kombinovať a používať. Toto školenie je povinné aj pre „Profiskenarterapeutov„)Vzdelávame podľa osnov Moskovskej skenarakadémie prof.Revenka. Kvalita je zaručená.

Maximálny počet študentov je 8, každému z Vás sa individuálne venujeme.

KONTAKT: Mgr.Mária Benediková 0905/477 834

Tešíme sa na Vás

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.