skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Vzdelávanie>Pripravované

Plán školení na II. polrok 2019

Pripravujeme nový plán školení od septembra 2019. Ten bude na webe v júly 2019. Okrem toho pripravujeme aj novú ročnú školu- kedy absolvujú terapeuti počas roka všetky úrovne školení Skenar Akadémie Slovensko, prax, workshopy a skúšky. Po úspešnom absolvovaní ročnej školy dostanú certifikáty všetkých úrovní a môžu sa uplatniť ako kvalifikovaní skenar terapeuti Skenar Akadémie Slovensko.

Tešíme sa na vás!

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.