skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Vzdelávanie>Lektori

Profil školiteľov

MUDr. Natália Sabová

Medicínske vzdelanie

1998 - Titul MUDr. získaný na Univerzite P. J. Šafárika, Košice

2003 – získaná špecializácia vnútorné lekárstvo

Skenar vzdelanie

2003 – prax v Bioregeneračnom centre v Bratislave

2004 – Základný seminár skenar technológie pod vedením Subotina

2004 – Nadstavbový seminár skenar technológie pod vedením Prof. Revenko

2005 – Master seminár skenar technológie – energetické metodiky pod vedením Prof. Revenko

2007 – Master seminár skenar technológie – neurológia pod vedením Prof. Revenko

2007 – dvojtýždňová prax v Scenarcentre v Jekaterinburgu (Rusko)

2008 – Master seminár skenar technológie – protibolestivé techniky pod vedením Prof. Revenko

2009 – Lektorské skúšky Krym (Ukrajina), Lektor Scenar Akadémie

2010 – Master seminár skenar technológie – bolesť a protišokové techniky pod vedením Prof. Revenko

2011 – Seminár klasickej skenar terapie pod vedením Prof. Revenko

2011 Jún Bratislava - Master seminár skenar technológie: protibolestivé techniky pod vedením Prof. A. Revenka a 4-dňová prax handicap pacienti

2012 Január Bratislava - Master seminár skenar technológie: neurológia - neurovegetatívny nervový systém pod vedením Prof. A. Revenka a 2- dňová prax handicap pacienti

2012 Marec Turecko - 5 dňové Medzinárodná konferencia Skenar Akadémie Nemecko - onkológia - paliatívna liečba, pediatria, gastrointestinálne ochorenia, geriatria pod vedením Prof. A. Revenka

2012 Jún Bratislava - 4 dňová prax handicap pacienti pod vedením Prof. A. Revenka

2012 December Taganrog - 5 dňová medzinárodná konferencia 20. výročia začatia výučby skenar technológie pod vedením prof.A.Revenka

2013 Jún Bratislava - Master seminár skenar technológie: Pediatria pod vedením Dr. G. Subbotiny a 4 dňová prax handicap pacienti pod vedením prof. A. Revenka

2014 Január Bratislava - Master seminár skenar technológie: Ženské zdravie pod vedením Dr.G.Subotiny a 4-dňová prax handicap pacienti pod vedením Prof. A. Revenka

2014 Marec Moskva - 4 dňové individuálne školenie - lektorské vzdelávanie na master skenar techniky

2014 Jún Lotyšsko - nadstavbový seminár (kozmetológia, športovci, onkológia, skoliózy) pod vedením Dr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko a pediatria - poruchy CNS pod vedením MUDr. N. Sabovej

2014 Jún Bratislava- Master seminár skenar technológie: Kozmetológia pod vedením Dr. G.Subbotina a 4 dňová prax handicap pacienti pod vedením prof. A. Revenka

2015 Január Bratislava - master seminár skenar technológie : skenar techniky k urýchleniu liečenia pod vedením Prof. A. Revenka a 2- dňová prax handicap pacienti

2015 Október Bratislava - 3 dňová prax handicap pacienti pod vedením prof. A. Revenka

2015 November - zaškolenie lektorov na úroveň home skenar pre Slovensko

2016 Jún - 2 dňové teoretické a praktické školenie Master úroveň - Diagnostika5 I. stupňa pod vedením prof. A. Revenka

2018 Január - 5 dní dobrovoľníckej práce práce v nemocnici s fyzioterapeutmi, ktorých oboznámila so skenarom, skenarfilozofiou a skenarterapiouterapiou, v meste Penipe v Ekvádore.

2018 Jún - 4 dňové teoretické a praktické školenie Master úroveň - Diagnostika5 II. stupňa pod vedením prof. A. Revenka

Organizátor a tlmočník 8. Slovenských skenar konferencii v Bratislave a 7- ročná prax školenia a vedenia home skenaristov a profi skenaristov na Slovensku a v Čechách.

Doplnkové vzdelávanie

1998 – Masterkurz Homeopatie

2006 – Bowenová technika I

2006 – Reiki I. stupeň

2008 – Bowenová technika II

2009 – Bowenová technika VHT

2011 Máj - intenzívna škola diagnostiky z tvare pod vedením Marcela Cernocha

2014 Október - školenie meridiány a ich význam pri liečení

2014 November - škola intuitívneho vnímania I. stupeň pod vedením M. Madudu

Mgr. Mária Benediková

Vzdelanie

1998 – získaný titul magister na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave,

dvojodbor: pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených (somatopédia), telesná výchova

 

Skenar vzdelanie

2009 – kurz homeskenaru

2009 – Základný seminár skenar technológie 1A – základné techniky

2010 – Základný seminár skenar technológie 1B – techniky prebudenia organizmu

2010 – Master seminár skenar technológie – bolesť a protišokové

techniky pod vedením Prof. Revenko

2011 – Seminár klasickej skenar terapie pod vedením Prof. Revenko

2011 – Master seminár skenar technológie: protibolestive techniky pod vedením Prof. A. Revenka

2012 – Seminár Turecko

2012 – Seminár Taganrog

2012 – Master seminár skenar technológie: neurológia - neurovegetativny nervový systém pod vedením Prof. A. Revenka

2013 – Master seminár skenar technológie: Pediatria pod vedením Dr. G. Subbotiny

2013 – Lektorské skúšky, Lektor Scenar Akadémie

2014 – Master seminár skenar technológie: Ženské zdravie pod vedením Prof. A. Revenka

2014 – Master seminár skenar technológie: Kozmetológia pod vedením Prof. A. Revenka

Komplementárne vzdelanie

1995 – Masérsky kurz: klasická a športová masáž

2001 – Fakulta telesnej výchovy a športu: tréner I. triedy – stolný tenis

2011 – Bowenová technika I

2011 – Bowenová technika II

2011 – Bowenová technika III

2013 – Bowenova technika pre psov pod vedením K. Koleňovej

2013 – Bowenova technika pre psov pod vedením R. Desenského

PharmDr. Denisa Novosadová

Farmaceutické vzdelanie

1997 - Titul Mgr. získaný na Univerzite Komenského v Bratislave

2000 - Titul PharmDr. získaný na Univerzite Komenského v Bratislave, Rigorózna skúška v študijnom odbore farmácia

2000 - získaná špecializácia v odbore lekárenstvo 1. stupňa

Skenar vzdelanie

2018 Júl - 4 dňové teoretické a praktické školenie Master úroveň - Diagnostika5 II. stupňa pod vedením prof. A. Revenka

2017 Apríl - 2 dňové teoretické a praktické školenie Master úroveň - Diagnostika5 I. stupňa pod vedením prof. A. Revenka

2015 - Master seminár + prax pod vedením Prof. A. Revenko

2014 - prax pod vedením Prof. A. Revenko

2014 - Lotyšsko - nadstavbový seminár (kozmetológia, športovci, onkológia, pediatria, skoliózy) pod vedením Mudr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko

2014 - prax pod vedením Prof. A. Revenko

2013 - Odessa – nadstavbový seminár (stres management, chronické ochorenia) pod vedením Mudr. G. Subbotina, Prof. A. Revenko

2013 - prax pod vedením Prof. A. Revenko

2012 - seminár klasickej scenar terapie (v odbore neurológia) pod vedením Prof. A. Revenko

2012 - Viedeň – Master seminár scenar technológie pod vedením Prof. A. Revenko

2011 - seminár klasickej scenar terapie (protibolestivé techniky) pod vedením Prof. A. Revenko

2011 - Viedeň - nadstavbový seminár scenar technológie pod vedením Mudr. G. Subbotina

2010 - základný seminár scenar technológie 1A – základné techniky pod vedením Mudr. N. Sabová

2008 - kurz homescenar pod vedením Mudr. N. Sabová

Komplementárne vzdelanie

2011 - Bowenova technika I

2011 - Bowenova technika II

2011 - Bowenova technika III

Slovenská akadémia klasickej homeopatie

2015 - ukončené štvorročné štúdium (SAKhom)

2015 - Seminár Dr.Jonathan Hardy, Anglicko

2015 - Seminár Sehgalovej metódy, Dr. Yogesh Sehgal z Indie

2015 - Seminár Systém rastlinnej ríše, Dr. Jan Scholten z Holandska

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.