skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Vzdelávanie

Ciele

Slovenská Skenar Akadémia /SSA/ je zastrešujúca organizácia, ktorej cieľom

je vytvoriť jednotný vzdelávací systém na Slovensku, ktorý zaručí kvalitné

a efektívne vzdelávanie skenarterapeutov.

Cieľom SSA:

· Vyškoliť kvalifikovaných skenar terapeutov na najvyšší medzinárodný

stupeň, ktorí by vedeli samostatne a efektívne liečiť.

· Zabezpečiť vzdelávací štandard

· Vytvoriť skenar centrá vo väčších mestách na Slovenku

· Vytvoriť jednotný vzdelávací systém na Slovensku, zameraný na rôzne

úrovne vzdelávania od začiatočníkov až po profesionálov

· Zjednotiť skenarterapeutov na Slovensku

· Zaručiť vysokú profesionalitu v liečení klientov

· Informovať o školeniach, najnovších skúsenostiach, projektoch.

· Poradenská činnosť v oblasti liečenia pacientov

· Organizovať kongresy, školenia, workshop-y

· Ochrana pred neregistrovanými spoločnosťami

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.