skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Vzdelávanie>Realizované>Konferencie

Kongres Taganrog

Taganrog, Rusko

V dňoch 30. 11. – 6. 12. 2012 sme sa zúčastnili medzinárodného kongresu v Taganrogu, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 20. výročia založenia škôl Skenar terapie a filozofie „Život bez liekov“. Kongresu sa zúčastnili pozvaní hostia (skenarterapeuti – lektori) z Mexika, USA, Argentíny, Talianska, Sibíra, Ukrajiny, Ruska, Holandska, Velkej Británie, Írska a Slovenska. Pozvaní boli aj špeciálni hostia – zakladatelia skenar terapie (konštruktéri, lekári, vedci).

Program kongresu bol pestrý:

História OKB Ritm

predstavenie všetkých, ktorí sa na zrodení skenaru podieľali a slávnostné odovzdanie pionierskych šatiek týmto pionierom skenarterapie.

Predstavenie sa

Predstavenie sa pred všetkými – úlohou bolo povedať o sebe a svojej práci zopár slov a tiež nejaký vtipný príbeh z praxe. Takto sme sa spoznali.

Jurij Gorfinkel

tomuto velikánovi a učiteľovi skenarterapie bol venovaný jeden celý deň. Väčšinu metodík a prácu v dg0 vymyslel práve J. Gorfinkel.

Bol to najbližší človek prof. Revenka. Každý, kto ho poznal mal možnosť o ňom niečo povedať. Táto časť programu bola veľmi emotívna. Súčasťou programu bol aj prípitok pri hrobe J. Gorfinkela. Boli pozvané aj manželka a dcéra Jurija.

OKB Ritm

Návšteva OKB Ritmu – tam sa zrodil skenar a výskum ešte vždy prebieha.

Boli nám predstavené rôzne projekty skenarterapie z oblasti možností

využitia športu, neurológie, redukcie hmotnosti, tiež nové diagnostické programy (Rista - reflexodiagnostika, skenar partner, diagnostický program pre analýzu stability a veľa iných), tiež sme videli nové sondy a odborné vedecké prednášky o detailoch výskumu skenaru.

Mesto

Prehliadka mesta Taganrog so sprievodcom. Taganrog – mesto Čechova, mesto zrodu Skenaru.

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.