skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Ostatné

Rista diagnostika

RISTA – je reflexný diagnostický prístroj, ktorý:

  • Zlepšuje výsledky skenarterapie a energetickej deky.
  • Poskytuje informácie, ktoré zvýšia efektivitu práce skenaru a pomáha minimalizovať dobu liečenia.
  • Pomáha zistiť začínajúce ochorenie ako základ k funkčných ochorení
  • Poskytuje objektívny odhad zdravotného stavu pacienta, detekuje poškodenie orgánov a tkanív v začiatočnej fáze ochorenia Používa sa tu kombinovaná metóda Nakatani, Vall metóda a auriculo diagnostika. Tým sa lokalizujú miesta na koži pre ďalšie liečenie skenarom, aby sa odstránilo poškodenie orgánu alebo tkaniva.
  • Pomáha vybrať najvnímavejšiu zónu tela pre skenarterapiu a kontrolovať priebeh liečby.
  • Poskytuje objektívne monitorovanie zdravotného stavu pacienta, liečebných a rehabilitačných cieľov.

Na základe celostnej medicíny, pri meraní dostávame informácie o energetickej úrovni, o funkciách adaptačných systémov. To pomáha vybrať zónu liečenia a kombinovať ju s filozofiou skenarterapie. Táto metóda na meranie impedancie kože v presne určených diagnostických bodoch je veľmi jednoduchá a netrvá viac ako 10minút. Zaznamenáva sa graf dynamiky (Nakataniho mapa) s cieľom:

  1. Stanoviť dynamiku uzdravovacích procesov v procese liečby.
  2. Vizualizácia a interpretácia výsledkov, t.j. ukázať dynamiku liečby pri pacientoch, ktorí majú pocit, že ich zdravotný problém – sťažnosť, sa v priebehu liečby nemení.
  3. Voľba zón liečenia skenarterapiou, stratégie liečenia a výber metód pri liečbe energeticky slabých alebo zložitých pacientov.

Treba pripomenúť, že na to, aby sa táto diagnostika správne vyhodnotila, sú potrebné kvalitné vedomosti terapeuta. Iba vtedy je zaručení výsledok.

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.