skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Ostatné

Mi a SCENAR terápia?

A SCENAR egy egyedülálló módszer, a terápia angol nevének kezdőbetűinek rövidítése. Az emberi szervezetre gyakorolt hatása nem más, mint ön-vezérelt energo-neuro-adaptív szabályozás, ez adja nevét a terápiának. /Self-Controlling Energo-Neuro-Adaptive Regulation/

Az eszköz egy titkos szovjet űrprogram részeként lett kifejlesztve. A cél egy apró, hordozható, energiatakarékos, de annál inkább hatékony eszköz létrehozása volt, amely meg tudta őrizni az űrhajósok egészségét a lehető legmagasabb szinten, egyéb gyógyszeres kezelések teljes hiánya mellett.

A hagyományos kínai orvoslás elvét - az akupunktúrát és a zónális érintkezés- masszázst, valamint a modern elektroterápia eredményeit alapul véve, a SCENAR ragyogóan egyesíti a legmodernebb elektortechnológiát az ősi keleti gyógy művészetekkel, kivívva ezzel alkotói számára a legmagasabb elismeréseket.

Az eredeti SCENAR eszközök és kezelési protokollok megalkotói A. Revenko és A. Karasjev, gyártói pedig a ZAO OKB Ritm - egy különleges tervezőiroda. A SCENAR a Szovjetúnió felbomlása után vált elérhetővé a széles orvosi közösség számára, azóta egyre elfogadottabb és alkalmazottabb eljárás az egész világon.

Technológia

A SCENAR elektroterápiás folyamat alapja a neuro-adaptív mechanizmus alkalmazkodásában, adaptálódásában rejlik, amely biztosítja a dinamikus egyensúlyt az emberi szervezet és a környezete, valamint saját belső környezete közt – ezt nevezzük homeosztázisnak, azaz egészséges létnek.

Vitális funkciók szabályozása megy végbe az idegrendszer és az endokrin rendszer szoros kapcsolata és kölcsönhatása miatt, amelynek hatására az idegsejtek biológiailag aktív anyagának, úgynevezett neuromediátorok (NM - idegközvetítők) felszabadulása megy végbe- klasszikus neuromediátorok - aminok (acetilkolin, noradrenalin, stb) és amino-savak (glutamin, asparagin, stb), amelyekre a vastag myelinnel borított A-és B-idegszálak a jellemzőek és tisztán meghatározott (gyors és rövid) élettani hatással rendelkeznek; neuropeptidek ( NP) - fiziológiai és orvosi szempontból az NM-ek legnagyobb és a jelenünk legfontosabb csoportja - endorfinok, enkefalinok, neurotensin, bradikinin, és számos egyéb (több mint 2000). Az NP-k a fő NM-ek a vékony nem myelinnel borított C-rostokhoz, amelyeket különösen nehezen lehet aktiválni. Ezek a peptidergikus (NP-t termelő) szálak teszik ki az idegpályák legnagyobb részét (több mint 70%-ot). A kortárs tudomány már egyértelműen bebizonyította azok sajátos tulajdonságait (hosszantartóak, meghosszabbított időtartamúak, távoli helyhatásúak, komplex regulatív láncokat formálnak, több élettani funkcióban elmélyül, erős fájdalomcsillapító hatású, stb.) ezen NP-k - ezen endogének osszák szét az emberi test gyógyszereit, felelősek a gyógyulásért és a homeosztázis helyreállításáért, vagyis az organizmus egészségéért.

Ezért tehát az elektroterápia fő célja a lehető legtöbb idegszövet aktiválása, a peptidergikus (NP-t termelő) C-rostok aktiválásával NP-k hatékony dózisban való kibocsátása érhető el, amelyek szükségesek az organizmus meglévő zavarainak leküzdésében. Ezt a célt hagyományos elektroterápiás módszerekkel csak bizonyos mértékig érhetjük el:

- a nem-fiziológiai jellegű impulzusai miatt, ezen formában és időtartamban a vastag A-rostok aktiválása nagyjából megvalósítható, ugyanakkor gyakorlatilag lehetetlen, hogy aktiválja a rendkívül vékony C-rostokat a fennmaradó szövetek károsodásának kockázata nélkül .

- Az organizmus ezen impulzusokhoz való hozzászokása elég gyorsan előidézi a terápiás hatások csökkenését.

Miért hatékonyabb a SCENAR?

A SCENAR számos jellemzője megmagyarázza, hogy miért egyre több szakember az egész világban ismeri el, mint az ideális elektroterápia ezt az új támadás-mentes energia-információs orvosi technológiát, amelynek célja az emberi szervezet aktiválása, valamint alkalmazkodó készségének megőrzése és fejlesztése.

1. Az elektroterápia és elektropunktúra, mint a klasszikus keleti akupunktúra korszerű formájának fejlesztésére azért van szükség, hogy a kóros emberi szervezetben sikeresen helyreállíthassa az elektro-akciókat, amelyek a természetes bioelektromos tevékenységhez szükségesek.

A SCENAR pontosan ilyen nagy-amplitúdójú bipoláris elektromos pulzusokat generál, nem károsító formában és időtartamban, amelyek a fiziológiai bio-áramhoz hasonlítanak. A jel egyedülálló fizikai jellemzőinek köszönhetően nagy valószínűségű vékony peptidergikus C-rost aktiválás megy végbe, ellentétben az egyéb más elektroterápiás módszerekkel. Ily módon, anélkül, hogy a sejt funkcióit megzavarnánk, maximális idegszövetet tudunk úgymondd bekapcsolni, ami szükséges az optimális alkalmazkodási reakció eléréséhez a beteg szervezetében.

2. A maximális terápiás hatékonysághoz az szükséges, hogy az elektro-akció paramétereit megfelelően automatikusan kell megváltoztatni az indukált szervezet a reakcióihoz mérten. Egy ilyen dinamikus paraméter összehangolás csak abban az esetben valósítható meg, ha van egy állandó biológiai információs visszacsatolás. A SCENAR az első elektroterápiás készülék a világon, ami egy valódi gép és a test közti biológiai visszacsatolás elvén dolgozik, figyeli a bőr állandó impedanciájának változásait (elektro-akciók eredménye), ez alapján modulálva saját jelének formáját és erősségét. A terápiás folyamat során minden egyes jel az eszközből szabályozza a test aktivitását és ugyanakkor szabályozva van a folyamatosan változó szervezet állapotát követve. Ennek eredményeképpen minden egyes jel eltér az előzőtől, amely megakadályozza, hogy az organizmus alkalmazkodjon, még mielőtt a művelet elegendő mennyiségű neuropeptidet generálna, amelyek a homeosztázishoz szükségesek.

3. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy optimális terápiás hatás érhető el, ha a jel maximálisan változatos a terápiás eljárás során. A jel formájában való változás (a bőr impedancia változása kapcsán) csak egy bizonyos határig figyelhető meg. A SCENAR technológia (ismét az első alkalommal a világon), az egyedileg adagolt ráhatás módszerét valósítja meg, mint fő kritériumot, a bőr komplex impedancia dinamikájának további hiányában. (azaz a bőr elektro-fiziológiai paramétereinek stabilizációja, ennek eredményei, majd a biológiai visszacsatolást is figyelembe véve- a ráható jel paramétereinek stabilizálása). Az egyénileg megmért állapot gyakorlatilag kizárja a túladagolás lehetőségét és a káros mellékhatások kifejlődését. A SCENAR technológia alapja az a koncepció, hogy a minimális dózis, ami szükséges a kívánt hatás eléréséhez, az optimális. A hangsúly inkább az elektroterápiás művelet információs, mintsem energetikai összetételén van.

A jel egyedi jellemzőitől és a biológiai visszacsatolás meglététől eltekintve, a SCENAR lényegesen nagyobb hatékonyságra képes az egyéb elektroterápiás módszerekkel szemben, mivel terápiakor SCENAR-szakvélemény készül, amely lehetővé teszi az eljárás értékelését, az eljárás hatékonyságának növelését és optimalizálását.

A SCENAR-szakvéleményt elkészítheti a SCENAR-gyakorlott személy maga, a meghatározott szabályzatot alapul véve, vagy teljes mértékben az elektronikus a készülék az egyénileg mért munkamódozata alapján automatikusan elkészítheti.

A SCENAR-szakvélemény szerint nagyon pontosan meghatározhatóak a bőrre gyakorolt hatás optimális pontjai és zónái, amelyek teljesen egyediek minden egyes betegnél, minden adott állapotnál, de a típustól és a hatás időtartamától is függnek. Ennek eredményeként a hatékony dózisú NP-k kibocsátása felgyorsul, illetve a gyógyulási folyamat is felgyorsul. Elég gyakori, hogy az optimális zóna és a biológiailag aktív pontok és meridiánok egybeesnek, ez az eset jól ismert a klasszikus keleti gyógyászati módszereknél. Így a SCENAR jelentős mértékben kitágítja és kombinálja a fizioterápia és a reflexológia hatásmechanizmusát. A SCENAR nemcsak az elektro-fizioterápiás módszerek gyógyító hatásának minden esetben sikeres alkalmazását hivatott biztosítani, amelyek hatékonysága hosszú ideje bebizonyosodott, hanem sok mást is, például az emberi szervezet kóros állapotnál is alkalmazható – jellegzetesen klasszikus módszereknél - reflexológia, akupunktúra, zonális masszázs, SuJock, stb. Amit a SCENAR orosz feltalálói elértek, az a lehetőség az önszabályozás aktiválására és az idegrendszer vékony C-rostjainak stimulálásával az önhelyreállítás folyamatának aktiválására, amely talajt ad annak a nézetnek, hogy a SCENAR módszer egy rendkívül hatékony neuropeptid-szabályzó generátor.

A SCENAR a legtermészetesebb és leggyengédebb módszer, mely segít az embereknek az önhelyreállítás javításában és végbemenetelében, segít a \\„belső gyógyszer\\„ (az NP-k) stimulálásában és megadja az organizmusnak a gyógyító anyagok közti választási szabadságot. Mindez a terápiás folyamat maximálisan fiziológiai, kizárva a szövődményeket, negatív mellékhatásokat, és a SCENAR-terápia nem csupán támadja az aktív kóros folyamatokat, de ugyanakkor az általános fizikai és pszichológiai állapot javítását idézi elő, a páciens egészségének egészét állítja helyre. Mindezek a tulajdonságok teszik a SCENAR-terápiát az ideális elektro-terápiájává, egyre több szakember belátása szerint az új évezred vezető orvosi technológiája. SCENAR az első nem-támadó, bio-irányított, egyénileg szabályozható elektro-impulzus terápia - elektronikus energia-információs elektropunktúra.

A SCENAR terápia

Tudjuk, hogy az emberi bőr és a belső szervek szoros kapcsolatban vannak az idegrendszer által. Ez a kapcsolat már létezik a korai embriogenezis szakaszától kezdve, mert mindkettő, az idegrendszer és a bőr is a fiatal embrió ugyanazon ektodermából jönnek létre. Az idegágak minden belső szervhez csatlakoznak.

Tudjuk, hogy ezen kapcsolatok miatt az ideg rendszer fontos szerepet játszik a belső szervek tevékenységének és állapotának szabályozásában. A fent említett okokból kifolyólag válik lehetségessé a belső szervek állapotának bőrön keresztüli szabályozása. A SCENAR eszközök a bőr azon helyein hatnak, amelyek a belső szervek külön szabályozhatóságához vezetnek, például betegségek kezelésére.

Szükséges hangsúlyozni, hogy a belső szervek bőrön keresztüli szabályozása csak egy a kezelési folyamat sok fontos hatása közül. A SCENAR befolyásolja a C-rostokat az idegrendszerben. Ennek eredményeként a C-rostok csatornái könnyen megnyílnak és nagy mennyiségű neuropeptidek, mint az endorfinok, választódnak ki ezekből a szálakból. Ezek a neuropeptidek nagyon gyorsan elterjednek az egész testben és mint tudjuk, a neuropeptidek természetes gyógyszerek minden kóros folyamat számára az emberi szervezetben.

A SCENAR terápia egy másik fontos hatása az adaptív reakciók sikeres képzésére (Garkawi, Kwakina). Az adaptív reakciók egyediek,a test nem specifikus reakciói bármilyen ingerre, amelyek hatással lehetnek az egészségre. Amikor az adaptív reakciók jól képzettek, a test képes az öngyógyításra és számos betegség kialakulásának megelőzése.

Működéskor a SCENAR a bio-visszacsatolások elvén keresztül működik. A rendszer méri a bőrfelület különböző aktivitásait Ennek köszönhetően tudjuk megtalálni a megfelelő helyet a kezeléshez, valamint meghatározni a kezelési paramétereket. Az eredeti SCENAR eszközök és kezelési protokolljai J. Grinberg, J. Gorfinkel, A. Karasjev és A. Revenko feltalálók licenszei által vannak tervezve, legyártva és betaníttatva.

A SCENAR alkalmazása a következő betegségek bármely stádiumában javaslott:

Idegrendszer (a gerincoszlop különböző betegségei, idegi aktivitásának másodlagos rendellenességei, a gerincoszlop statikus és dinamikus megbetegedései, gerincoszlop deformációja, ideggyulladás, agyvérzés és azok következményei, a vegetatív idegrendszer betegségei stb)

Csontváz-izomrendszer (myositis, arthritis, arthrosis, véraláfutás, szövetzúzódások, csonttörések különböző szakaszai);

Légzőrendszer (tracheitis, bronchitis, vírusos fertőzés, tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás, bronchiális asztma);

Szív-és érrendszer (angina, hypertonia, hypotonia, aritmia különböző formái), a végtagok érrendszere (endarteritis, visszér, mikro-keringési zavar, fekély);

Emésztőrendszer (gyomorhurut, bélhurut, vastagbélgyulladás, epehólyag-gyulladás, hepatitis);

Húgy-és ivarszervi rendszer (pyeloneophritis, cystitis, cikluszavar, meddőség, terhességi toxikózis);

Fog és szájüregi betegségek (periodontosis, periodontitis, gyulladás megszüntetése, fájdalom szindróma megszüntetése);

Egyéb kóros állapotok és ezek kombinációi.

A SCENAR-terápia hatásai

Számottevő javulás az általános állapotban, a szervezet alkalmazkodó képességének növekedése

Visszatérő zavart funkciók visszaállnak a normális helyzetbe

Felgyorsítja és lelassítja a kóros folyamatok megnyilvánulásait

Fájdalomcsillapító hatású

Gyulladásmentesítő hatású

Anti-allergén hatású

Duzzanatcsökkentő hatású

Az erek és a vér funkcióinak normalizálása

A szervezet endokrin-immunitás reakciója

Az anyagcsere folyamatok normalizálása

Ezen hatások további módszerekkel és vizsgálatokkal is meg lettek erősítve és nyomon lettek követve (EKG, REG, EEG, röntgen, CT, U-Sound irido-diagnosztika, bio-kémiai vizsgálatok, elektro-információs vizsgálat, számítógépes akupunktúra-diagnosztika - Nakatani, Voll).

Kik a SCENAR ezközök felhasználói?

Ma a SCENAR felhasználói Oroszországban orvosok és egészségügyi személyzet több mint 30 szakterületen, beleértve a neurológia, gyógyászat, sebészet különböző szakterületei, traumatológia, nőgyógyászat, szülészet, fül-orr-gégészet, fogászat, sport gyógyászat, fizioterápia, újraélesztés és egyebek. A készüléket úgy tervezték, hogy háziasszonyok, mérnökök, irodai alkalmazottak, és bármely más személyek is használni tudják mindenfajta orvosi szakértelem nélkül, használható kompokon, járatokon, repülőgépekben, autókban, stb.

Gyakori kérdések

Milyen érzés?

Mivel a készülék áthalad a bőr a felületén, egy kényelmes bizsergő érzés érezhető. Súlyos fájdalom vagy akut állapot esetén az érzések erőteljesebbek lehetnek .

Hogyan dolgozik a SCENAR egy betegségen?

A betegek a SCENAR kezelések során felelősséget kell, hogy vállaljanak az egészségükért és azt tanácsoljuk, hogy kezelési és helyreállítási folyamatokban aktívan vegyenek részt. Az idegek által kibocsájtott kémiai vegyületek nemcsak a problémás területeken hatnak, hanem a vérkeringésbe kerülve, a test egyéb területeit is kezeli. Ez megmagyarázza, hogy többéves, gyakran elfelejtett problémákat hoz felszínre a kezelés.

Milyen gyakran van szükségem kezelésre?

A szabályzó peptidek folyamatos keringése érdekében a SCENAR terápiát elég gyakran kell alkalmazni. Minden friss sérülésnél, vagy akut gyulladásos folyamatnál a kezelés intenzívebb alkalmazása ajánlott, ideális esetben egyszer, vagy akár kétszer naponta. A krónikus betegségek kezelésénél kezdetben ideális hetente többször, majd a dolgok javulásával csökkenthető.

Mi a helyzet a hagyományos kezeléssel?

Ha orvostól is kezelést kap, javasoljuk, hogy tájékoztassa őt a SCENAR terápiáról. A kezelés lehetővé teszi, hogy csökkentse, vagy akár megszüntesse bizonyos gyógyszerek használatát - természetesen saját orvosa felügyelete mellett.

Mit kellene még tudni?

A krónikus körülmények kezelésénél, néha előfordulhat úgynevezetta gyógyító krízis (az energia tapasztalhatóan teljes hiánya és a rossz közérzet), mivel a szervezet a mérgező energiáktól túl gyorsan szabadul meg. Vannak olyan technikák, amelyeket a SCENAR-ral fel lehet használni ezek kezelésére. Rendkívüli eredményeket érhetünk el például sportolók azonnali sérüléseinek kezelésében, különösen, ha a kezelés a sérülést követően a lehető legrövidebb időn belül elkezdődik. Ne zuhanyozzon vagy fürödjön kádban két órával a SCENAR kezelés előtt és után, a kezelés optimális hatékonyságát a bőr megmosása megzavarhatja.

Ez biztonságos?

Mivel a SCENAR impulzusok hasonlóak az endogén idegi impulzusokhoz, ez nem károsító és biztonságos. Csak a kardio-pacemakert használókat nem lehet kezelni.

Mennyiben különbözik ez az egyéb kezelésektől?

Csak a SCENAR képes az energia mérési funkciók mellett a valós-idejű visszajelzésre és állandó szabályozásra, hogy megfelelő típusú és mennyiségű energiát adjon a szervezetnek. Így minden impulzus eltér az előzőtől, tehát a szervezet nem képes alkalmazkodni a kapott jelhez. A SCENAR impulzus magas amplitúdójú, így serkenti a C-rostokat, amelyek a szervezet idegeinek mintegy 85%- át teszik ki. Ez magyarázza a SCENAR kezelések gyors hatékonyságát az egész testre.

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.