skenar
medipulz
Obsah Úvod Vzdelávanie Pripravované Predaj História Kontakt

>Obsah>Vzdelávanie>Realizované

Konferencie

7. slovenská konferencia s prof. Revenkom - vyhodnotenie

Prof. Revenko ošetril deti s neurologickými ochoreniami za prítomnosti skenarterapeutov z Čiech a Slovenska.... viac

8. liečebný seminár s profesorom Revenkom

Tentokrát bol Prof. A. Revenko liečiť našich malých pacientov. Techniky použité pri liečení, radi sprostredkujeme cez workshop.... viac

9. Slovenská Skenar konferencia

PRAKTICKÝ SEMINÁR: DIAGNOSTIKA 5 - Prof. A. Revenko liečil našich malých pacientov a popritom učil rodičov špecifické metódy skenarterapie.... viac

6. slovenská konferencia - zhodnotenie

Skenar Akadémia zorganizovala 6. Slovenskú Skenar konferenciu v Bratislave... viac

5. slovenská konferencia s prof. Revenkom a dr. Subbotinou

5. slovenská konferencia s prof. Revenkom a dr. Subbotinou, foto, zhodnotenie... viac

Kongres Taganrog

V dňoch 30.11. – 6.12.2012 sme sa zúčastnili medzinárodného kongresu v Taganrogu.... viac

4. slovenská konferencia s prof. A. Revenkom a s G. Subotinou

Dr. G. Subotina - prednáška: Pediatria v dg0, prof. Revenko: ukážky terapie ... viac

3. Slovenský kongres s prof. Revenkom

bol z dôvodu pracovného vyťaženia prof. Revenka tento raz iba 3-dňový a bol zameraný len na liečbu pacientov.... viac

2. Slovenský kongres s prof. Revenkom

Prof. Revenko ocenil našu prácu s deťmi s ťažkými postihnutiami a tiež vysokú vedomostnú úroveň našich študentov skenarterapeutov.... viac

1. Slovenský kongres s prof. Revenkom

Kongres bol zameraný na neurologické ochorenia a mal dve časti. Teoretická časť bola zameraná na ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému. ... viac

© Všetky autorské práva sú vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu je možné len so súhlasom autora.